Tornar

Resultats de l’enquesta sobre comportaments de risc per a la salut dels estudiants de 2ària de BCN Dilluns 9 de Desembre de 2013

L’objectiu és conèixer els comportaments i factors de risc per a la salut dels escolars de la ciutat de Barcelona.

A l’enquesta s’aborden temes diversos com el consum de tabac, alcohol i altres substàncies addictives, els hàbits alimentaris, la sexualitat i contracepció, la salut i les relacions amb els altres, el temps de lleure i la mobilitat i seguretat viària.

L’enquesta es basa en qüestionaris validats desenvolupats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

En línies generals, s’observa que el consum de tabac i de cànnabis entre els joves està disminuint, però no succeeix el mateix amb el consum d’alcohol.

L’alcohol no segueix un patró clar, però sembla que el consum experimental es manté estable o disminueix i en canvi el consum més intensiu augmenta.


Informació addicional: