Tornar

Fins a un 24% de les demències són conseqüència d´un consum excessiu continuat d´alcohol


foto
 Dijous 28 de Març de 2019

L´alcohol pel seu efecte neurotòxic, produeix dany cerebral i neuronal intens a nivell del hipocamp, hipotàlem i cerebel. Això té una afectació directa en la memòria i la capacitat d´aprenentatge. Una altra àrea afectada seria el còrtex prefrontal, que té una relació directa amb la disfunció executiva.

Tot i que el dany és difús i generalitzat, les parts més afectades són les que regulen la planificació. Per això la toxicitat cerebral de l´alcohol torna als consumidors més impulsius i redueix la seva capacitat per respondre a les demandes socials, familiars i laborals del dia a dia.

 

 


Informació addicional: