Tornar

Reflexioneu sobre el propi consum d´alcohol. Passa´t l´Audit!


foto
 Dimecres 2 de Octubre de 2019

Us convidem als professionals que treballeu en l’àmbit de la salut, de la prevenció, o en qualsevol àmbit relacionat amb les drogodependències, que reflexioneu sobre el vostre consum, al mateix temps que contesteu el qüestionari AUDIT, l´instrument validat per al cribratge del consum d’alcohol, que tots ja coneixeu.

En un estudi recent sobre el consum d’alcohol entre  les professionals de l’Atenció Primària de l’estat espanyol es detecta una prevalença de consum més alta que en la població general (Romero-Rodriguez E i cols. BMJ Open 2019 Feb 19;9-2).
Aquests resultats van en consonància amb altres estudis internacionals, i posen de manifest la necessitat de dur a terme estratègies preventives i de sensibilització entre els professionals de la salut.

Informació addicional: