Tornar

L’Agència de Salut Pública de Barcelona publica un informe sobre la situació del consum d’alcohol a la ciutat i la importància de la prevenció comunitària


Impacte en salut i prevenció del consum d’alcohol
 Dimecres 16 de Desembre de 2020

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe “Prevenció comunitària del consum d’alcohol en persones adultes a Barcelona” en el qual resumeix la situació del consum d’alcohol a la ciutat, la seva evolució en els últims anys i el seu impacte en salut. A més, mostra la factibilitat i efectivitat de la intervenció comunitària per a prevenir i reduir els danys causats per l’alcohol.

 

L’alcohol és una de les substàncies addictives més consumides per la població adulta a l’Estat espanyol. Si bé és conegut que l’abús d’alcohol provoca problemes de salut i socials de gran importància, en el nostre entorn el seu consum està molt acceptat i sovint banalitzat.

Segons les dades de l’ASPB, el consum de risc a la ciutat és més elevat en homes que en dones. Les persones joves, especialment les de 15 a 24, són les que en fan amb més freqüència. D’altra banda, l’alcohol és la substància que més inicis de tractament per trastorn de consum de substàncies causa a Barcelona (42,3% en homes, 50,8% en dones l’any 2019).

 

Aquest informe resumeix la situació de consum a la ciutat i descriu el seu impacte social i en la salut de les persones. Igualment, el document revisa l’evidència disponible sobre les intervencions comunitàries que s’han mostrat efectives en altres contextos i l’opinió d’informants claus del nostre territori. Aquesta informació ha permès conèixer les barreres i els elements facilitadors pel codesenvolupament d’intervencions dirigides a reduir el consum problemàtic d’alcohol a Barcelona.