Tornar

Nova edició de l'Enquesta de Salut de Catalunya


https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/esca2020
 Divendres 9 de Abril de 2021

L’ESCA 2020 xifra la prevalença del consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més en el 5,7% (7,8% els homes i 3,7% les dones), superior en les persones de 15 a 44 anys (7,1%). El 2020, respecte la darrera edició, registra una tendència a l’alça, estadísticament significativa, especialment en dones. Així, el 2019 la prevalença del consum de risc registrada va ser del 3,7% (5,9% els homes i 1,6% les dones) i del 5,5% en les persones de 15 a 44 anys.

En el cas dels homes el consum és més baix entre els que tenen estudis universitaris (4,2%) que entre els que han cursat estudis secundaris o primaris (9% i 8,7% respectivament). En canvi, entre les dones universitàries es registra una prevalença més alta de consum de risc (6,4%) que entre aquelles que tenen estudis secundaris o primaris (3,4% i 0,8% respectivament).

Més informació sobre l’ESCA: https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/esca2020