Tornar

Nalmefè ajuda a reduir el consum d’alcohol Dimarts 7 de Maig de 2013

L’administració de nalmefè pot ajudar a reduir en un 50% el consum d’alcohol en pacients amb dependència lleu de l’alcohol. Els resultats de l’estudi multicèntric en què han participat diversos centres catalans s’acaben de publicar a la revista European Neuropsychopharmacology.

Nalmefè és un modulador del sistema opioide que ha demostrat ser eficaç per reduir el consum d’alcohol, que possiblement actua sobre el circuit de recompensa i modula les funcions corticomesolímbiques, les quals estan mal regulades en els pacients amb dependència de l’alcohol.

 

Nalmefè està indicat per a la reducció del consum d’alcohol en pacients adults amb dependència lleu de l’alcohol, és a dir, amb uns nivells de consum de risc d’alcohol (>60 g/dia en homes i >40 g/dia en dones), que no presentin símptomes físics d’abstinència i no requereixin una desintoxicació immediata.

 

El fàrmac s’ha de prendre a demanda, cada dia que el pacient pugui anticipar que beurà o que estarà en risc de beure, preferiblement 1-2 hores abans del moment de consum. I, si el pacient ha començat a consumir alcohol sense haver pres la medicació, se l’ha de prendre com més aviat millor.

 

Quant als resultats d’eficàcia en la població diana, es va observar una reducció de més d’un 50% en el consum d’alcohol quan es prenia el fàrmac a demanda i, alhora, es comptava amb suport psicosocial (model Brenda).

 

El doctor Antoni Gual, recercador de l’estudi i assessor del programa “Beveu menys”, comenta: «Aquests resultats tan prometedors obren la possibilitat de replantejar el tractament de l’alcoholisme, que fins ara estava orientat principalment a l’abstinència, i a començar a pensar que un model de reducció de danys o de consum controlat de l’alcohol pot ser ben aviat una realitat. El desenvolupament de nous fàrmacs, conjuntament amb la implementació d’estratègies de detecció precoç i d’intervenció breu en el consum d’alcohol, pot ser determinant per a la reducció dels danys associats al consum d’alcohol.»

 

El Grup de Treball de l’Alcohol de la CAMFiC comenta també: «Els professionals d’atenció primària realitzem detecció del consum d’alcohol i consell breu en els casos de pacients amb un consum de risc. Durant la detecció, en alguns casos ens trobem amb pacients que ja tenen un consum perjudicial o que compleixen criteris de dependència lleu i que no responen a una intervenció breu, ni a ser derivats a altres serveis especialitzats. En alguns casos son pacients que acceptarien una disminució del seu consum però no l’abstinència. Els estudis demostren que els pacients tractats amb nalmefeno a demanda, els dies que hi ha risc de consum d’alcohol, disminueixen la quantitat d’unitats per dia i també els dies de consum. Així, el nalmefè pot reduir la morbi-mortalitat associada a consums elevats d’alcohol. El fàrmac te un bon perfil de tolerabilitat i seguretat per ser utilitzat a l’atenció primària. Aquesta novetat obre les portes a que des de l’atenció primària, i sempre sense deixar de realitzar intervenció breu motivacional, es pugui atendre a pacients que fins ara no responien al consell.»

 

Més informació: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562264