Tornar

Son eficaces les intervencions que fan els professionals sanitaris? Dijous 6 de Juny de 2013

Els consells de salut i les intervencions que els professionals sanitaris dispensen als pacients per propiciar el canvi de comportaments no saludables són eficaços tot i que moltes vegades tenim la percepció que no ho són prou.

Segons el que afirmen els estudis, no intervenim prou i, quan ho fem, es constata la gran efectivitat de les tècniques de comunicació utilitzades.

El Behaviour Change Counsellig (BCC) és una tècnica desenvolupada a partir de l’entrevista motivacional amb l’objectiu que els professionals sanitaris siguin capaços d’augmentar la motivació dels pacients per al canvi vers estils de vida saludables.

Els resultats de l’estudi La formació dels professionals per fer intervenció oportunista per al canvi de conducta en l´atenció primària: un assaig aleatori grupal constaten que el 43,6% de pacients atesos per professionals formats van canviar almenys un hàbit no saludable respecte al 40,6% del grup control; en canvi, sí que es troben diferències en els intents de canvi, ja que el percentatge de pacients que havien consultat un professional format en BCC i que van tenir més intents de canvi va ser d’un 91% respecte al 55% del grup control.

 

Podeu consultar l’article:

Butler C, Simpson S. Training practitioners to deliver opportunistic multiple behaviour change counselling in primary care: a cluster randomised trial. BMJ 2013;346:f1191.