Tornar

Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) Dijous 6 de Juny de 2013

Les enquestes de salut de Catalunya són un instrument del Departament de Salut que aporta informació poblacional rellevant per a l´establiment i les avaluacions de la política sanitària explicitades en el Pla de salut de Catalunya

Es tracta, doncs, d´un instrument de coneixement i de suport a la gestió que aporta informació sobre l´estat de salut del conjunt de la població basada en declaracions i percepcions personals difícilment disponible a través d´altres fonts o registres oficials.


Informació addicional: