Tornar

Relació entre consum de baix risc d´alcohol i càncer: metaanàlisi Dilluns 10 de Juny de 2013

L´estudi "Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis" va avaluar l´associació entre el consum de baix risc i el càncer de còlon i recte, mama, laringe, fetge, esòfag, cavitat oral i faringe.

La majoria de dades es deriven d´estudis que es centren en l´efecte del consum de risc/perjudicial d´alcohol, mentre que se sap poc sobre el consum de baix risc d´alcohol (fins a una beguda al dia)

Al metànalis es van analitzar 222 articles que van incloure 92000 bevedors de baix risc i 60 000 no bevedors amb càncer.

Als resultats no es van trobar associació entre càncer i tumors colorectals, del fetge i de la laringe, si en canvi van concloure que el consum de baix risc augmenta el risc de càncer de la cavitat oral i la faringe, de l´esòfag i de mama.