Tornar

S’associa l’abús d’alcohol i tabac amb l’envelliment del cervell Dilluns 1 de Juliol de 2013

Les persones que fan tractament per a la dependència de l’alcohol i fumen mostren actualment més problemes de memòria, en la capacitat de pensar eficientment i en les habilitats de resolució de problemes que les que no fumen. Aquests efectes augmenten amb l’edat.