Tornar

Augment de les intoxicacions etíliques als serveis d´urgències pediàtrics Dimarts 13 de Agost de 2013

Un estudi fet a l’Hospital Universitari de Cruces, a Bilbao, posa de manifest que les intoxicacions per etanol amb fi recreacional han augmentat de manera significativa.

L’alcohol segueix sent l’agent implicat amb major freqüència en les intoxicacions agudes ateses en els serveis d’urgències pediàtrics espanyols.