Tornar

Polítiques per a la prevenció dels danys causats per l´alcohol Dilluns 12 de Maig de 2014

L´impacte del consum d´alcohol en la salut d´una societat depèn en bona part del patró i volum del consum, que està relacionat amb aspectes individuals i ambientals. Les polítiques públiques poden afavorir o desincentivar el consum d´alcohol i, per tant, tenen una notable capacitat preventiva.


En aquest treball es revisen les polítiques més efectives per reduir els danys que causa l´alcohol, amb èmfasi en l´ús dels impostos per elevar el seu cost, la regulació de la seva disponibilitat i les polítiques sobre alcohol i conducció. Es repassa també la regulació de la promoció i publicitat de l´alcohol i la detecció i tractament dels trastorns per consum de risc/perjudicial o dependència de l´alcohol. S´analitza la situació en Espanya respecte a les polítiques d´alcohol, així com els
obstacles per a l´adopció de polítiques més preventives, formulant algunes recomanacions per al futur.