Tornar

L’alcohol està present en el 95% dels policonsums i el cànnabis en el 90% dels policonsums de drogues il•legals Divendres 6 de Març de 2015

Segons l’informe de l’Enquesta Domiciliaria sobre Alcohol i altres Drogues 2013/2014,  les substàncies de major consum són, per aquest ordre, l´alcohol (el 78,3% ho ha consumit en els darrer 12 mesos), el tabac (40,7%) i els hipnosedants (12,2%).´

 
També posa de manifest un lleuger augment del consum de substàncies legals (tabac, alcohol i hipnosedants) i un lleuger descens de les il•legals. 
 
El 78,3% ha consumit alcohol en els darrers 12 mesos (76,6% en l´enquesta anterior) i el 64,4% ho ha fet alguna vegada en els últims 30 dies (enfront del 62,3% de 2011/12). En canvi, es redueix lleugerament el consum diari en els últims 30 dies, amb una prevalença d´un 9,8% (10,2% en l´estudi anterior).