Tornar

Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. ESTUDES 2014-2015 Dimecres 27 de Abril de 2016

Els objectius de l´enquesta són conèixer la situació i les tendències dels consums de drogues, els patrons de consum, els factors associats i les opinions i actituds davant les drogues dels estudiants d´ensenyaments secundaris de 14 a 18 anys. I orientar el desenvolupament i avaluació d´intervencions destinades a reduir el consum i els problemes associats.

 


Informació addicional: