Tornar

Estudi sobre l´abordatge del consum d´alcohol a l´Atenció Primària


Blog
 Divendres 29 de Desembre de 2017

Es va fer un estudi en el blog del PAPPS sobre coneixement, actitutd i pràctica dels professionals d´Atenció Primària sobre l´abordatge del consum d´alcohol (veure estudi) 

Es van recollir més de 1100 enquestes i els resultats es van publicar en la revista Journal of Substance Abuse and Alcoholism. Podeu veure l´article.

 

Resultats a destacar i dels que cal fer una reflexió:

    - Només el 53,7% dels professionals afirmen conèixer el que és una UBE.

    -  El  52,1% coneix el concepte de consum de risc d´ alcohol, i el 36% el  "Binge Drinking o atracón d´ alcohol

    -  Els test més coneguts pel cribratge del consum de risc i perjudicial d´ alcohol son el CAGE (46%), l´AUDIT (33%) i el MALT (21%).


Com sabeu el CAGE i el MALT son test obsolets per al cribratge del consum de risc d´ alcohol a l´Atenció Primària, i des de l´any 2005 la OMS recomana l´AUDIT C