Tornar

Alcohol i Embaràs - Setmana de Sensibilització sobre els Riscos de l´Alcohol 2020


Alcohol i embaràs
 Dimarts 17 de Novembre de 2020

 

El consum d’alcohol i/o altres drogues durant l’embaràs pot comportar greus conseqüències per al desenvolupament i la salut del fetus: poden anar des de retard del desenvolupament fins a disminució de la capacitat intel·lectual.

La repercussió més greu són els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), que es mostren a través d’algun tipus d’anomalia física, mental, conductual o cognitiva. Del conjunt de trastorns, la manifestació més greu és la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF). A Europa s’estima que un 2% dels nens i nenes podria estar afectat per un TEAF i un de cada 3 dels afectats tindria SAF.

És primordial fer prevenció durant l’etapa pre-gestacional i l’embaràs, per això es fa especial èmfasi que des dels dispositius de salut, especialment atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i l’atenció primària, es faci cribratge del consum d’alcohol i es doni consell orientat a deixar de beure alcohol si s’està embarassada o planificant un embaràs.

A causa de l’elevada prevalença del trastorn -especialment entre els infants adoptats, però també entre els autòctons- i la necessitat d’eines i recursos detectada per part de famílies, escoles i professionals de la salut per tractar les persones afectades, s’han elaboat tres guies amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment d’un millor grau de benestar i integració social d’aquestes persones. Les guies pretenen ser eines de referència i donar resposta a les necessitats i els reptes que comporten la convivència i l’atenció a les persones amb TEAF. Inclouen exemples i explicacions sobre com es poden abordar situacions concretes, casos pràctics i un recull de recursos específics per a cada context.