Tornar

Revisió dels límits de consum de baix risc d’alcohol- Setmana de Sensibilització sobre els Riscos de l´Alcohol 2020


Revisió dels límits de consum de baix risc d´alcohol
 Dimecres 18 de Novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat ha publicat el document "Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Actualización del riesgo relacionado con los niveles de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida" i un seguit de materials divulgatius adreçats a professionals i a ciutadania.

Aquest informe, en l´elaboració del qual hi ha participat la Sub-direcció General de Drogodependències, és fruit del treball de tres grups d´experts que han realitzat una revisió de l´evidència sobre l´impacte del consum d´alcohol segons els nivells i patrons de consum (tant en consum regular com en episodis de consum intensiu o binge drinking), així com sobre els possibles efectes en ssalut dels diferents tipus de begudes alcohòliques.

A partir d´aquesta evidència, s´introdueix per primera vegada el concepte de límit de baix risc que, en el nostre país, se situa en els 20g/dia en el cas dels homes i en 10g/dia en el cas de les dones.

En aquest sentit, el programa Beveu Menys incorporarà aquests nous límits en les recomanacions generals cap a la població, mantenint els mateixos nivells de risc que els professionals d´atenció primària han estat aplicant fins ara a la consulta.