Tornar

Es publiquen els resultats de l’enquesta EDADES 2019/2020


EDADES 2019/2020
 Dijous 17 de Desembre de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públics els resultats de l’enquesta EDADES 2019/2020, que es va realitzar abans de la pandèmia de la Covid, i que demostra un major ús compulsiu d’internet així com una estabilització dels consums d’alcohol i tabac.

Aquesta enquesta, que es realitza cada dos anys a una mostra poblacional d’entre 15 i 64 anys, confirma que les substàncies més consumides són les legals. En primer lloc, l’alcohol (el 77,2% dels enquestats n’ha consumit l’últim any comparat amb el 75,2% de l’enquesta prèvia del 2017/2018) i en segon lloc el tabac (el 39,4% ha fumat tabac l’últim any, respecte al 40,9% de la darrera enquesta). El cànnabis és la droga legal més consumida (10,5% comparat amb el 11,0% de fa dos anys) seguida de la cocaïna pols i/o base (2,5% comparat amb el 2,2% del 2017/2018).

La resta de substàncies il·legals estudiades tenen unes prevalences de consum en l’últim any per sota de l’1%. L’èxtasi un 0,9%; les amfetamines 0,7%; els al·lucinògens un 0,6%; els bolets psicodèlics un 0,4%; les metamfetamines un 0,3% i l’heroïna un 0.1%, el mateix percentatge que els inhalables volàtils.

L´enquesta, que també inclou les addiccions comportamentals, ha observat que el 2019/2020 el 3,7% de la població de 15 a 64 anys, aproximadament 1.100.000 persones, sembla haver realitzat un ús compulsiu d´internet (2,9% en 2017/2018). Respecte al joc amb diners online: el 2019/2020 el 6,7% de la població de 15 a 64 anys refereix haver jugat amb diners online durant l´últim any (3,5% en 2017/2018). El perfil d´aquests jugadors és el d´un home, amb una edat mitjana de 38 anys i que majoritàriament realitza apostes esportives online.

Per primera vegada a Espanya s´ha realitzat una enquesta a majors de 64 anys denominada ESDAM. Els resultats principals mostren que en la població de majors de 64 anys el consum de les substàncies psicoactives tant legals com il·legals està menys estès que en la població de 15 a 64 anys i que en totes les substàncies psicoactives el consum està més estès entre els homes.