Tornar

Formació a professionals de Catalunya sobre nous paradigmes en l’abordatge del consum d’alcohol


Recursos formació
 Dimarts 5 de Juny de 2018

Més de 60 referents del Programa Beveu menys de l’Atenció Primària i Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) van participar en una formació de formadors sobre intervenció i detecció de consum de risc d’alcohol. Es van fer 3 edicions del mateix curs els dies 9, 16 i 22 de maig.

Vam comptar amb els professionals docents membres del grup de treball d’Alcohol i Drogues de la CAMFiC: Gregori Pizarro, Anna Altaba i Nuria Bastida alhora també referents dels Programa Beveu Menys.

L’objectiu de la formació és millorar la competència professional per assegurar una adequada atenció als pacients amb Trastorn per Consum d´Alcohol, reforçant l’abordatge e intervenció breu en els pacients atesos a l’Atenció Primària, informant dels nous paradigmes en alcohol.
 
L’espai de formació va proporcionar temps per debatre sobre la implicació del professionals en la detecció i l’abordatge dels problemes relacionats amb el consum d’alcohol, la necessitat d’ampliar coneixements sobre aquest tema i també sobre com millorar aspectes pràctics en el registre de la història clínica. 
 
Amb aquestes formacions aconseguim ampliar el coneixement de la feina que es fa a l’AP i als CAS i millorar la coordinació entre aquests dos nivells d’intervenció, també permet actualitzar els coneixements als equips de primària, a través de la formació que fa el referent als respectius centre.