CALCULA CONSUM

BEUS MASSA?

REDUIR/DEIXAR-HO?


2. Quan beus massa (consum de risc)?

- Entenem per beure massa o fer un consum de risc, qualsevol consum d’alcohol que incrementi el risc de patir conseqüències negatives (físiques, psicològiques o socials) a curt o llarg termini. No comporta problemes mèdics o psiquiàtrics immediats i està relacionat, entre d’altres, amb factors personals o ambientals.

- Hi ha consum de risc quan s’assoleixen i/o es depassen els límits establerts per l’Organització Mundial de la Salut.També es considera consum de risc qualsevol consum que afecta:

- Persones que tenen problemes que es poden agreujar amb l’alcohol, ja siguin físics (hepatitis, gastritis, diabetis), psíquics (depressió, ansietat, falta de memòria) o socials (conflictes familiars, baix rendiment laboral).
- Persones menors de 16 anys, embarassades o mares lactants, o qualsevol altra circumstància en la qual està contraindicat (conducció, alguns medicaments, l’execució de treballs en alçada, maneig d’eines o maquinària).
- Persones que necessiten beure per relacionar-se amb els altres o per enfrontar dificultats personals.

La major part de les persones que fan un consum de risc tendeixen a pensar erròniament que beuen el que és normal. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix uns límits, específics per a homes i dones, de consum de risc.


Falses creences del consum d’alcohol


1. Beure redueix l’estrès
Tot i que a baixes dosis pugui actuar com un estimulant, la veritat és que l’alcohol és un depressor del sistema nerviós i, per tant, redueix les capacitats motrius i de reacció. L’alcohol pot reduir momentàniament l’estrès o el nerviosisme, però en realitat té un efecte de rebot, i pot “enganxar-nos” i provocar més ansietat. L’alcohol és un depressor del sistema nerviós i, per tant, redueix la capacitat, els reflexos i baixa el nivell de consciència.

2. Barrejar cervesa, vi i licors emborratxa més que beure un sol tipus de beguda alcohòlica
Barrejar begudes alcohòliques diferents no emborratxa més, però pot provocar més malestar a l’estómac i mareigs perquè es barregen diferents sabors. El que determina el grau d’embriaguesa és l’índex d’alcoholèmia, que és el nombre que expressa la relació entre la quantitat d’alcohol present a la sang, mesurada directament per una anàlisi de sang o indirectament a través de l’aire expirat, i la quantitat total de sang del cos.

3. Tothom reacciona igual a l’alcohol
Hi ha molts factors que condicionen els efectes de l’alcohol en el nostre organisme; per exemple, el pes, la proporció d’aigua i greix, l’hora del dia, l’estat d’ànim, la bioquímica de l’organisme, etc., i també hi influeix el tipus de beguda que es begui. El que és important és el nombre de grams i l’equivalència en UBE que es consumeixen. L’alcohol que conté una canya de cervesa és igual, per exemple, al d’un xopet o un got de vi.

4. Qui està més acostumat a beure s’emborratxa menys
Qui ha desenvolupat tolerància a l’alcohol no s’emborratxa menys, sinó que mostra menys els efectes de la borratxera. Tot i això, també s’emborratxa i experimenta els efectes d’apatia, pèrdua de coordinació i reflexos, etc.

5. Trucs per eliminar l’alcohol: una dutxa freda o un cafè ben carregat t’espavilen
No hi ha res que acceleri el procés de metabolització de l’alcohol, ni cap beguda que disminueixi l’alcohol a la sang. El cos l’elimina per evaporació (menys d’un 2%), per excreció i a través del metabolisme, i per això segueix el ritme normal; per tant l’alcohol no s’eliminarà més ràpidament fent exercici o vomitant. Tampoc el fet de prendre dues cullerades d’oli fa que l’alcohol no faci tan mal, ja que l’oli només recobreix una part mínima de l’estómac, i permet el pas de l’alcohol perquè l’oli és líquid. Substàncies com la tònica, els antiàcids i altres substàncies que protegeixen l’estómac tampoc no eliminen la borratxera, encara que puguin reduir el malestar.

6. No és el meu problema si algun dels meus amics beu molt
Una persona no pot fer canviar una altra si aquesta no vol, però no aconseguirem res si com a mínim no ho intentem.

7. El pitjor que pot passar amb una borratxera és acabar amb una ressaca monumental
Si es beu de pressa força alcohol, es pot arribar a ingerir una quantitat elevada que pot produir accidents, un coma etílic o la mort en poques hores... Segons estadístiques del nostre país, els problemes d’un consum excessiu afecten una mitjana de quatre persones, a més del bevedor. Tot això sense comptar els accidents mortals i no mortals que s’originen per abús de l’alcohol. És millor pensar-s’hi, oi?

8. L’alcohol com afrodisíac
L’alcohol pot produir relaxació i/o desinhibició en un primer moment, i fer que algú s’interessi més en el sexe, però l’alcohol interfereix en la capacitat sexual (problemes d’erecció, entre d’altres) i es tenen menys en compte les conseqüències, com són els embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual, la pèrdua o la disminució de la resposta sexual.

9. Beure alcohol durant la ressaca la millora
En realitat, si es beu alcohol durant la ressaca l’agreuja, ja que és la mateixa substància la que ha produït la intoxicació. Una altra falsa creença és que les pastilles de vitamina B6, preses abans o després de beure, eviten la ressaca; l’única utilitat que té és l’aplicació per via intramuscular en casos greus.

10. Si mantenim a la boca un xiclet, dos grans de cafè o bufem d’una manera determinada, s’enganya l’alcoholímetre
Aquests mètodes no funcionen perquè l’alcoholímetre mesura igualment l’alcohol, encara que hi hagi altres substàncies. A més, si la policia veu que algú intenta fer la prova incorrectament pot considerar que comet una falta molt greu (negar-se a fer la prova).


Recorda:

  • - L’única manera de reduir els efectes de l’alcohol és beure a poc a poc i menys quantitat, si és possible amb menjar a l’estómac.
  • - Una vegada que l’alcohol entra a la sang, no desapareix fins que es metabolitza i s’elimina.
  • - L’únic mètode realment eficaç per fer passar la borratxera és deixar passar el temps. Això passa a una velocitat de menys d’una UBE per hora.